Works

Works | 全案

新澳——创新生活

2018-04-16

0 0

创新,源于追求完美。

 

坚守行业多年,新澳,以至臻完美的企业精神,应用新材料,开发新产品,引进新技术,采用新工艺,不断突破传统,把自然健康的纱线带到全世界,创新我们的需求 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新澳网址:www.zjxinao.cn


0